hanas living factory

drápu se ozlomkrk, hřeji na teplém kamení, zapomínám a zpátky na poslední soutok, pěna promíšená s vavříny od hlíny, a přes to kamení ozlomkrk, k prameni.

selanky

lezec

a lezec povídal že pokoří horu
běda mu tvoru
nepokořenému
Žádné komentáře
 
living factory Hany Konvesz / ve fabrice se pracuje