hanas living factory

drápu se ozlomkrk, hřeji na teplém kamení, zapomínám a zpátky na poslední soutok, pěna promíšená s vavříny od hlíny, a přes to kamení ozlomkrk, k prameni.

fabrika

tvůrce

řekl: svět není, jak má být
jak řekl, tak i udělal...
Žádné komentáře
 
living factory Hany Konvesz / ve fabrice se pracuje