hanas living factory

drápu se ozlomkrk, hřeji na teplém kamení, zapomínám a zpátky na poslední soutok, pěna promíšená s vavříny od hlíny, a přes to kamení ozlomkrk, k prameni.

living history

Memmo

brázdit moře
aby ubylo řeky
a mostů a cest.

aby ubylo
rozhodnutí

na moři se na duši
takovou dobu
jako na souši
nečeká

ach ty duše suchozemská
horama stísněná
říkal vždycky Memmo
na horizontu vám chybí oceán!
to je to co vám tam chybí

u moře zrozen
tady taky umru
hano suchozemská
říkal a udělal.
Žádné komentáře
 
living factory Hany Konvesz / ve fabrice se pracuje