hanas living factory

drápu se ozlomkrk, hřeji na teplém kamení, zapomínám a zpátky na poslední soutok, pěna promíšená s vavříny od hlíny, a přes to kamení ozlomkrk, k prameni.

living history

velká řeka

stejně je
řeka
pokaždé
velká
jiná neteče.
bez ohledu
na

teče
velce
(krása krajiny spočívá v oku)
a já
za ní.
poteče.
a já.

přes
nemusím.
(pohled spočívá)
dávno
tomu
zlomu
dobře tak
Žádné komentáře
 
living factory Hany Konvesz / ve fabrice se pracuje