hanas living factory

drápu se ozlomkrk, hřeji na teplém kamení, zapomínám a zpátky na poslední soutok, pěna promíšená s vavříny od hlíny, a přes to kamení ozlomkrk, k prameni.

selanky

Dopisy ze vsi/ Pescatore

 


V domě je teď pořád chladno...

píšeš mi

 

Chtěla bys někam vylézt

po žebříku pod střechu

v nezměrnou náruč slámy

padnout a nezvedat se

 

V domě je teď pořád chladno

ta věta bolí až do kdysi

jsem daleko a tak je příliš křehké

vědět jak pomoci tě zvednout

 

V domě je pořád chladno, ale...

to už je slibný začátek dalšího dopisu

vidím tě jak se oblékáš vycházíš ze vrat

jdeš vzhůru procházíš se po návsi

 

...pak na oběd U jelena

kafe a zákusek

vzpomínky táhnou v hezčí řadě

tvýma očima

Žádné komentáře
 
living factory Hany Konvesz / ve fabrice se pracuje