hanas living factory

drápu se ozlomkrk, hřeji na teplém kamení, zapomínám a zpátky na poslední soutok, pěna promíšená s vavříny od hlíny, a přes to kamení ozlomkrk, k prameni.

stan the joker

obora Lány

položil svou levou mokasínu na zvlhlý štěrk. zase si vzal špatný boty. jak mohl zapomenout! vždyť se tak těšil. už se nemůže spolehnout ani na vlastní paměť. ale co. brokovnici nezapomněl. byla v kufru. než na štěrk dopadla i druhá jeho nevhodná obuv, řidič mu ji podával.

maďarský prezident László Sóloym v lánské oboře si chtěl pěkně zastřílet. daňků tu bylo hafo. posedů též. nepočítal však s tím, že se tudy jak na potvoru bude procházet ochránce zvířátek Sten s Hannah, která se Stenem byla zajedno v tom, že zvěř lesní má svá nezadatelná práva.

Lászlo měl daňky rád. doufal, že svým příjezdem do Lán daruje světu aspoň takovou tradici, jakou zavedli Němci s mědvědy v Tatrách. darem přivezl Vašíkovi originální puszta přenosnou udírnu. a k ní židličku. po prohlídce zámku bylo Lászlovi konečně zprostředkováno vytoužené setkání s hajným.

Sten měl daňky taky rád. často si listoval po večerech v obrázkové knize, kde jeden byl velmi realisticky nakreslen. Hannah měla tuto kresbu taky ráda. daněk na ní fakt byl jak živý. když Sten uviděl Lászla s palnou zbraní, hned mu došlo, o co tu půjde. věděl z internetových stránek Správy Pražského hradu oddělení Obora Lány, že lánští daňci jsou nabízeni ku zastřelení střelcům z ciziny.

nikdo však nepředpokládal, že koryto říčky Lánky bude nadobro vyschlé. toto poznání vrhlo na celou skutečnost zcela jiné světlo. účastníky oslepilo ke ztrátě orientační schopnosti. když se to dověděl tým Lászlova slovenského protějšku, vypustil mu na hranicích gumy.
Žádné komentáře
 
living factory Hany Konvesz / ve fabrice se pracuje