hanas living factory

drápu se ozlomkrk, hřeji na teplém kamení, zapomínám a zpátky na poslední soutok, pěna promíšená s vavříny od hlíny, a přes to kamení ozlomkrk, k prameni.

zvláštní rubrika

jak se dělá komunální politika

Starosta po bouři, kterou rozesel vyhozením dvou dlouholetých zaměstnanců obce

Možná již někteří víte, že jsem neprodloužil pracovní smlouvu dvěma
pracovníkům, které zaměstnával Obecní úřad s dotací z pracovního úřadu. Tito
pracovníci bohužel delší dobu neplnili dobře své pracovní povinnosti a myslím, že
nikdo si v dnešní době nemůže dovolit plýtvat finančními prostředky zbytečně. Po
tomto mém nepopulárním kroku se hned objevily různé drby a dohady a dokonce i
nějaké osobní urážky ze strany příbuzných bývalých pracovníků obce. Já jsem
však nedošel k rozhodnutí v posledních dnech. Situace byla nepříjemná již delší
dobu. Vše jsem tedy konzultoval před několika měsíci s pracovníky Úřadu práce.
Bylo mi doporučeno, abych nechal smlouvy "doběhnout" a dále je neobnovoval.
Což jsem také učinil. Nikomu z pracovníků jsem nesliboval nic do budoucna -řídil
jsem se podle doporučení ÚP. Jestli si někdo myslel, že vše bude jako v minulých
letech ačkoli věděl, že se mu blíží ukončení smlouvy, je to jen jeho problém.
Už jsem se také v této souvislosti od několika občanů dozvěděl, že mi tohle
spočítají v podzimních volbách. To samozřejmě mohou. Já jsem přesvědčen, že
je za mnou vidět dost práce, kdo se zajímá o dění v obci, ví, v jak těžké
hospodářské situaci naše zadlužená Běleč už několik let je. A kdo chce, ten vidí,
že i v takové situaci se nám mnohé podařilo. Věřte mi nebo ne, i porážku ve
volbách přijmu se vztyčenou hlavou. Já totiž vím, že funkce není to nejdůležitější
pro můj život. V letošním roce mě potkalo několik velkých neštěstí v mém
osobním životě. V tomto kontextu se zdá takové strašení ztrátou funkce starosty
opravdu úplně nedůležité.
Jelikož jsou v naší obci ještě další nezaměstnaní, než Ti kterým jsem smlouvu
neobnovil, VYZÝVÁM je, pokud chtějí pracovat a chtějí se podílet na zkrášlení
obce, aby se přihlásili na OU, nejlépe písemně. Rád s nimi projednám jejich
případnou spolupráci s obcí.
Mohu z ÚP přijmout ještě jednoho pracovníka. I na zkrácený úvazek.
Požaduji ovšem plné pracovní nasazení, skutečná práce dle počtu hodin ve
smlouvě, používání ochranných pomůcek, žádný alkohol v pracovní době, plnění
pracovních úkolů dle zadání. Nezaměstnaní, kteří nechtějí taková pravidla
dodržovat, ať se nehlásí.
Poslední komentáře
17.07.2012 00:57:13: Particularly enlightening look forth to visiting again. Feel free to surf my blog post ; cool artic...
15.07.2012 02:53:03: You've got great knowlwdge listed here. My webpage - click here to see the attached video
13.07.2012 04:09:28: I appreciate reading your internet site. Thank you! Feel free to visit my web site ; read this blog
12.07.2012 11:52:08: I appreciate the data on your websites. Thanks a lot! My weblog ; click here publishing
 
living factory Hany Konvesz / ve fabrice se pracuje