hanas living factory

drápu se ozlomkrk, hřeji na teplém kamení, zapomínám a zpátky na poslední soutok, pěna promíšená s vavříny od hlíny, a přes to kamení ozlomkrk, k prameni.

zvláštní rubrika

Kateřina panna ,-)

 Svatá Kateřina panna Alexandrijská 25.11. , ze 4. století. listopadový pomocník v nouzi.
Byla krásná, vysoce vzdělaná, učila se vědě a řečnictví, a neobyčejně bohatá. Její nejnápadnější vlastností byla pýcha s níž odmítala každého svého nápadníka. To se změnilo, když o ní starý poustevník prohlásil, že Ježíš Kristus je jejím opravdovým ženichem. Tento zážitek způsobil, že Kateřina zcela změnila své chování, vyhledala kněze a přijala od něho svátost křtu.

         Nedlouho potom byla pozvána na slavnost ke cti pohanských bohů. Odebrala se na ni, aby vysvětlila císaři Maximinovi (311 - 313), že pohanští bohové jsou modly. Mimořádnou řečnickou výmluvností se podařilo Kateřině dostat panovníka do rozpaků. Maximin nato povolal 50 nejlepších filozofů a mistrů řečnictví, aby Kateřinu usvědčili z omylů. Při konfrontaci odporovala Kateřina s takovým důrazem, že se všichni muži obrátili a dali se pokřtít. Jeden z nich řekl císaři: "Ty víš, císaři, že nikdy nestál před námi člověk, kterého bychom nebyli uměli překonat. Ale z této panny mluví Duch Boží. Teď už nemůžeme a nechceme bojovat proti Kristu."
         Zuřící Maximin odsoudil 50 mudrců k smrti na hranici. Kateřina byla bičována a ponechána týdny bez potravy, ale nezemřela. Měla být usmrcena koly pobitými hřeby, ta se však rozpadla, jakmile se dívky dotkla. Nakonec byla Kateřina usmrcena utětím hlavy. Její ostatky se nacházejí v klášteře svaté Kateřiny na hoře Sinaji,vystavěném na místě, kam po smrti odnesli její tělo andělé.

      Karel IV. jí dokonce nechal vystavět malou svatyni na Karlštejně. Tato architektonická perla má stěny vykládané drahými kameny. Kaple podobná spíše drahému šperku byla osobním místem slavného císaře, kde mnohokrát a dlouho meditoval, rozvažoval a přemýšlel. Svůj výraz našlo uctívání Kateřiny zvláště v selském životě. O Kateřinině slavnosti končila dříve pastva, na dvorech začínali se stříží ovcí. Pro děvečky čeledíny byla "Kateřina" dnem, kdy dostávali mzdu a mohli měnit dvůr.
Je patronkou :
         studentů a učitelů, poněvadž vynikala především v rétorice, a filozofů, protože sama byla velice vzdělaná a přemýšlivá. Dále je patronka kantonu Wallis a Sitten, města Fribourgu; univerzity v Paříži; dívek, panen a manželek; univerzit a knihoven; řečníků; nemocnic; všech povolání, která mají co dělat s kolem nebo nožem: kolářů, hrnčířů, mlynářů, přadlen, provazníků, lodníků, koželuhů, kadeřníků, soukeníků, knihtiskařů a obuvníků; švadlen; advokátů a notářů (pro schopnost debatování a přesvědčivé řeči); při migréně a bolestech jazyka; k nalezení utonulých; polních plodin, pomocnicí v nouzi je od 14. století.
Atributy:
         Tradičně je Kateřina znázorňována jako žena s kolem s bodci nebo žena s mečem nebo jako žena diskutující s pohanskými filozofy
Poslední komentáře
15.07.2012 02:53:20: Seriously such a handy web site. Here is my blog post :: cool article topics
10.07.2012 05:13:00: I appreciate reading your internet site. Thank you! Feel free to visit my blog : click here to see ...
05.07.2012 10:55:47: You've got the most impressive online websites. My site ... cam chat
04.07.2012 23:12:37: Howdy, great webpage you've got at this time there. Feel free to visit my webpage : amateurpornos
 
living factory Hany Konvesz / ve fabrice se pracuje