hanas living factory

drápu se ozlomkrk, hřeji na teplém kamení, zapomínám a zpátky na poslední soutok, pěna promíšená s vavříny od hlíny, a přes to kamení ozlomkrk, k prameni.

zvláštní rubrika

bojí se že poznají, že nic neví
a tak mluví
tuhle se pokoušel zjistit,
co si o té věci myslí
nezjistil
 zeptal  se
už ví
Žádné komentáře
 
living factory Hany Konvesz / ve fabrice se pracuje